Finanční audit

Posláním a smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetní závěrky zveřejněné vedením účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy, často s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Názor auditora má dostatečnou vypovídací schopnost pouze a jenom ve spojení s určitou úplnou účetní závěrkou, ke které se auditor vyjadřuje. Názor auditora vytržený ze souvislosti s konkrétní účetní závěrkou je zmatečný.

Z hlediska nabízených služeb v oblasti auditu, jsme připraveni Vám nabídnout:

  • statutární audit účetní závěrky a výroční zprávy
  • audit konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy
  • specifický audit pro zvláštní účely
  • audit rozpočtových a příspěvkových organizací
  • audit nadací a neziskových organizací

Zpracování auditu pro

  • tuzemské společnosti Ing. Eva Antonínová
  • zahraniční společnosti Ing. Peter Kovačík

 

Reference:

OKNOSERVIS, s.r.o.

A + M FENSTER, s.r.o.

SaZ, s.r.o.

TRON ELEKRONICKÉ SOUČÁSTKY, s.r.o.

Statutární město Brno, Městská část Brno – Žabovřesky