Mzdy a personalistika

V rámci nabídky služeb naší společnosti Vám zpracujeme Vaše mzdy spolehlivě a profesionálně, a to v rozsahu :

Mzdová agenda

 • Kompletní zpracování mezd s výstupy  – přehled mezd, výplatní pásky, přehledy pro sociální správu, zdravotní pojišťovny, příkazy odvodů mezd
 • Zpracování podklady pro správu sociálního zabezpečení při nemoci, peněžité pomoci v mateřství, odchodu do důchodu
 • Zpracování podkladů pro Úřad práce – potvrzení výdělku, potvrzení pro poskytnutí podpory v nezaměstnanosti
 • Zpracování daní – srážková daň a daň ze závislé činnosti
 • Zpracování Evidenčních důchodových listů
 • Zpracování mzdový listů
 • Roční zúčtování mezd zaměstnanců
 • Výpočty čtvrtletního zákonného pojištění
 • Provádění kontrol na správě sociální zabezpečení, zdravotních pojišťovnách, inspektorátu práce

 

Personální agenda

 • Vedení personálních složek
 • Příprava pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, výpovědí, dohod o ukončení pracovního poměru
 • Příprava podkladů pro přijetí nového zaměstnance – přihlášky na sociální správu, zdravotní pojišťovnu
 • Příprava podkladů pro rozvázání pracovního poměru – odhlášky na sociální správu, zdravotní pojišťovnu
 • Podklady pro Úřad práce při ukončení pracovního poměru
 • Podklad pro zaměstnance při ukončení pracovního poměru – zápočtový list, potvrzení pro Úřad práce, potvrzení o zdanitelných příjmech

 

Výhody Vaší spolupráce s námi :

 • převzetí rizik spojených se zpracováním mezd
 • plná zastupitelnost při zpracování mezd
 • informovanost o nejnovějších předpisech a zákonech
 • 100% diskrétnost
 • snížení nákladů na IT služby