KOMERČNÍ SPISOVNA

Myslíte si, že vám ve firmě zbytečně zabírají šanony místo?
Nevíte, které dokumenty musíte uchovávat? Chcete se vyhnout sankcím?
 Nabízíme vám komplexní služby v rámci archivace:


+  Roztřídění a evidence převzatých dokumentů

+  Uložení ve spisovně

+  Digitalizace

+  Výběr a předání archiválií do příslušného oblastního archivu

+  Archivační servis (vyhledávání, zakládání, skenování)

+  Prodej archivačních krabic


Kontaktujte nás v případě jakýchkoliv dotazů či nezávazné konzultace.
kontaktní osoba:

TC+, Křenová 479/71, 602 00 Brno, info@tcplus.cz