MZDY A PERSONALISTIKA

V rámci nabídky služeb naší společnosti vám zpracujeme vaše mzdy spolehlivě a profesionálně.


Mzdová agenda

Rozsah mzdové agendy:   

+  Dle zaslaných podkladů (docházky) kompletní zpracování mezd s výstupy – přehled mezd, výplatní pásky, přehledy pro správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, příkazy odvodů mezd

+  Zpracování podkladů pro správu sociálního zabezpečení při nemoci, peněžité pomoci v mateřství, odchodu do důchodu

+  Zpracování podkladů pro Úřad práce – potvrzení výdělku, potvrzení pro poskytnutí podpory v nezaměstnanosti 

+  Zpracování Evidenčních důchodových listů 

+  Zpracování ročních mzdový listů

+  Roční zúčtování mezd zaměstnanců

+  Výpočty čtvrtletního zákonného pojištěníPersonální agenda

+  Vedení personálních složek

+  Příprava pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, výpovědí, dohod o ukončení pracovního poměru

+  Příprava podkladů pro přijetí nového zaměstnance – přihlášky na sociální správu, zdravotní pojišťovnu

+  Příprava podkladů pro rozvázání pracovního poměru – odhlášky na sociální správu, zdravotní pojišťovnu

+  Podklady pro Úřad práce při ukončení pracovního poměru

+  Podklad pro zaměstnance při ukončení pracovního poměru – zápočtový list, potvrzení pro Úřad práce, potvrzení o zdanitelných příjmechVýhody vaší spolupráce s námi

+  převzetí rizik spojených se zpracováním mezd
+  plná zastupitelnost při zpracování mezd
+  informovanost o nejnovějších předpisech a zákonech
+  100% diskrétnost
+  snížení nákladů na IT službykontaktní osoba:

TC+, Křenová 479/71, 602 00 Brno, info@tcplus.cz