Školení

Školení a vzdělávání

  • Naše vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na daňové předpisy, postupy účtování, sestavení účetních závěrek, auditorské postupy a oceňování majetku.
  • fungování a možnost spolupráce mezi partnery a v rámci společností projektu TC+ poskytuje využití společného know – how, kooperaci a koordinaci, možnost řešit velké zakázky, pružnost v zabezpečování specializovaných kapacit a požadované lokalizaci.
  • informace o školeních najdete na webu TC academy