ÚČETNICTVÍ

Nabízíme komplexní vedení účetnictví a ostatní ekonomické služby.

+  zajišťujeme vedení podvojného účetnictví a daňové evidence vč. komplexního ekonomického poradenství

+  v úzkém propojení se mzdovým a daňovým oddělením zajišťujeme komplexní služby vč. zpracování daňových přiznání, zastupování na finančních úřadech, hlášení INTRASTAT, reportingu, vypracování podkladů pro bankovní ústavy

+  nabízíme Vám možnost využívání našeho účetního SW pro zpracování Vašeho účetnictví on-line, pro vlastní vystavování vydaných faktur a pokladních dokladů i pro získávání okamžitých informací

+  výše uvedené služby zajišťujeme také přímo v sídle společnosti našich klientů, a to v rámci jejich informačních systémů


Našimi klienty jsou

+  fyzické osoby
+  právnické osoby
+  neziskové organizace a sdružení
+  bytová družstva
+  společenství vlastníků


kontaktní osoba:

TC+, Křenová 479/71, 602 00 Brno, info@tcplus.cz