Účetnictví

Nabízíme komplexní vedení účetnictví a ostatní ekonomické služby

  • zajišťujeme vedení podvojného účetnictví a daňové evidence vč. komplexního ekonomického poradenství,
  • v úzkém propojení se mzdovým a daňovým oddělením zajišťujeme komplexní služby vč. zpracování daňových přiznání, zastupování na finančních úřadech, hlášení INTRASTAT, reportingu, vypracování podkladů pro bankovní ústavy,
  • nabízíme Vám možnost využívání našeho účetního SW pro zpracování Vašeho účetnictví on-line, pro vlastní vystavování vydaných faktur a pokladních dokladů i  pro získávání okamžitých informací. Pro tyto účely spolupracujeme s online ekonomickým softwarem Eurofaktura. Více informací naleznete na webu Eurofaktura.cz
  • výše uvedené služby zajišťujeme také přímo v sídle společnosti našich klientů, a to v rámci jejich informačních systémů

 Našimi klienty jsou

  • fyzické osoby
  • právnické osoby
  • neziskové organizace a sdružení
  • bytová družstva i
  • společenství vlastníků