ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTÍ


Díky dlouholetým zkušenostem nabízíme komplexní řízení společnosti. Zaměřujeme se na identifikaci a odstranění problémů v řízení společnosti, v nastavení jednotlivých procesů a vazeb, jejich racionalizací a zavádění řídících procesů dle mezinárodních manažerských standardů.

Důraz klademe především na správné vedení z pozice majitelské struktury a vedoucích zaměstnanců a jejich začleňování do interních procesů společnosti. Cílem změn je výrazné zvýšení efektivity řízení společnosti, její stabilizace a zlepšení konkurenceschopnosti na trhu.  


+  Strategické a krizové řízení
+  Interní audit
+  IT řešení
+  Oceňování podniků
+  Likvidace společnostíkontaktní osoba:

TC+, Křenová 479/71, 602 00 Brno, info@tcplus.cz