Řízení společnosti

Díky dlouholetým zkušenostem nabízíme komplexní řízení společnosti, včetně restrukturalizace, reorganizace a strategické analýzy a současně dílčí optimalizaci vnitřních i vnějších procesů na úrovni jednotlivých úseků a provozů.

Zaměřujeme se na identifikaci a odstranění problémů v řízení společnosti, v nastavení jednotlivých procesů a vazeb, jejich racionalizací a zavádění řídících procesů dle mezinárodních manažerských standardů (viz. Strategické a krizové řízení)

Důraz klademe především na správné vedení z pozice majitelské struktury a vedoucích zaměstnanců a jejich začleňování do interních procesů společnosti.

Cílem změn je výrazné zvýšení efektivity řízení společnosti, její stabilizace a zlepšení konkurenceschopnosti na trhu.