Správa nemovitostí

Pro naše klienty zajišťujeme :

 • vedení účetnictví, daňovou evidenci i ekonomické poradenství, daň z nemovitosti
 • právní služby
 • založení společenství vlastníků jednotek (SVJ)
 • vedení evidence bytových a nebytových prostor včetně jejich pasportizace
 • vedení evidence nájemců a nájemních smluv
 • uzavírání a vypovídání nájemních smluv bytů a nebytových prostor
 • výpočet záloh na služby a dodávaná média, včetně jejich vyúčtování v souladu s platnou legislativou
 • evidenci plateb nájemného a záloh na služby, případné vymáhání dlužného nájemného a plateb souvisejících, včetně přípravy podkladů pro právní zastoupení
 • nejvýhodnější možnosti a typy pojištění, uplatňování pojistných událostí na majetku vlastníka, jehož správa a provoz je předmětem smlouvy
 • vyúčtování nákladů spojených s provozem, údržbou a opravami domů
 • předepsané revize a následné odstranění zjištěných závad
 • běžné údržby a opravy
 • opravy rekonstrukce v rozsahu dle domluvy s vlastníkem a následnou inženýrskou činnost při přípravě a opravách domů