SPRÁVA NEMOVITOSTÍ


Nemáte čas nebo energii se starat o vaši nemovitost? Hledáte partnera pro vedení evidence, účetnictví nebo právní služby? Jsme tady pro vás...


Pro naše klienty zajišťujeme:
 
+  vedení účetnictví, daňovou evidenci i ekonomické poradenství, daň z nemovitosti

+  právní služby

+  založení společenství vlastníků jednotek (SVJ)

+  vedení evidence bytových a nebytových prostor včetně jejich pasportizace

+  vedení evidence nájemců a nájemních smluv

+  uzavírání a vypovídání nájemních smluv bytů a nebytových prostor

+  výpočet záloh na služby a dodávaná média, včetně jejich vyúčtování v souladu s platnou legislativou

+  evidenci plateb nájemného a záloh na služby, případné vymáhání dlužného nájemného a plateb souvisejících, včetně přípravy podkladů pro právní zastoupení

+  nejvýhodnější možnosti a typy pojištění, uplatňování pojistných událostí na majetku vlastníka, jehož správa a provoz je předmětem smlouvy

+  vyúčtování nákladů spojených s provozem, údržbou a opravami domů

+  předepsané revize a následné odstranění zjištěných závad

+  běžné údržby a opravy

+  rekonstrukce v rozsahu dle domluvy s vlastníkem a následnou inženýrskou činnost při přípravě a opravách domůKontaktujte nás v případě jakýchkoliv dotazů či nezávazné konzultace.
kontaktní osoba:

TC+, Křenová 479/71, 602 00 Brno, info@tcplus.cz